ANBI

Stichting Beeldende Kunst regio Zwolle
RSIN/fiscaal nummer: 002850448

Contactgegevens:

Voorstraat 31
8011 MK Zwolle
tel: 038 421 6118
@: welkom@Kunstuitleenzwolle.nl
www: kunstuitleenzwolle.nl

Doelstelling:

De stichting heeft ten doel:

Het stimuleren van de geestelijke ontwikkeling van een zo breed mogelijk publiek door bij dat publiek met behulp van kunst een kritisch-waarderende houding tot stand te brengen;

Het realiseren van een zo groot mogelijke verspreiding van werkstukken van hedendaagse beeldende kunstenaars en vrije vormgevers;

Beleidsplan:

Kunstuitleen Zwolle werkt aan het verwezenlijken van haar doelstelling door tegen gepaste vergoedingen een aantal vormen van dienstverlening aan te bieden aan particulieren, instellingen en bedrijven. De vormen van dienstverlening van Kunstuitleen Zwolle zijn het: verhuren, verkopen, bezorgen, ophangen, inlijsten, van beeldende kunst en het geven van advies hierover.

De opbrengsten die voortvloeien uit verleende diensten worden, onder aftrek van de kosten die noodzakelijk zijn voor het instandhouden van de instelling, aangewend voor uitbreiding en beheer van de collectie kunstwerken.

Kunstuitleen Zwolle wil haar doelstellingen realiseren op een financieel dusdanig gezonde basis, dat continuïteit van de instelling nooit in gevaar komt. Hiertoe wordt zij jaarlijks door een onafhankelijke accountant gecontroleerd.

Bestuurssamenstelling:

Dhr. A. van Kempen (voorzitter)

Beloningsbeleid:

Bestuursfuncties binnen de stichting zijn onbezoldigde functies. Bestuurders ontvangen noch een vergoeding, noch vakantiegelden.